ข่าว

  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คงเป้าสินเชื่อปี 56 ที่ 19% เดินหน้ารีแบรนด์ใหม่ภายใต้แนวคิด "Optimisation" และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น "KKP"
  • 01 สิงหาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คงเป้าสินเชื่อปี 56 ที่ 19% เดินหน้ารีแบรนด์ใหม่ภายใต้แนวคิด "Optimisation" และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น "KKP" กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมแนะนำผู้บริหารใหม่ โดยมีนายกฤติยา วีรบุรุษ เป็นประธานธุรกิจตลาดทุน และนายยุทธพล ลาภละมูล เป็นกรรมการผู้จัดการ...
  • ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงิน และตลาดทุนของไทย
  • 31 กรกฎาคม 2556 ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตลาดการเงิน และตลาดทุนของไทย "ทั้งเกียรตินาคินและภัทร ต่างเป็นที่ยอมรับในด้านศักยภาพการแข่งขันและความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในสายธุรกิจที่ดำเนินการ"...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รีแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation"
  • 31 กรกฎาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รีแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation" นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ และนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด "Optimisation"...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้าง ผนึกยุทธศาสตร์ "ตลาดเงิน-ตลาดทุน" ขับเคลื่อนธุรกิจ
  • 16 พฤษภาคม 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้าง ผนึกยุทธศาสตร์ "ตลาดเงิน-ตลาดทุน" ขับเคลื่อนธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมแนะนำผู้บริหารใหม่ โดยมีนายกฤติยา วีรบุรุษ เป็นประธานธุรกิจตลาดทุน และนายยุทธพล ลาภละมูล เป็นกรรมการผู้จัดการ...
  • กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตั้งเป้าปี 56 สินเชื่อโต 19% ขยายการลงทุน และรุกบริการที่ปรึกษาการลงทุน ให้กับลูกค้า Priority Banking
  • 06 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตั้งเป้าปี 56 สินเชื่อโต 19% ขยายการลงทุน และรุกบริการที่ปรึกษาการลงทุน ให้กับลูกค้า Priority Banking "กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร" ชูกลยุทธ์ ปี 2556 ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง ผสานด้านธนาคารพาณิชย์และตลาดทุน ตั้งเป้าขยายสินเชื่อรวม 19% หลังปี 55...